Eden izmed ciljev Kariernega centra za mlade je tudi ustvarjanje, soustvarjanje in posredovanje materialov, ki koristijo strokovnjakom pri njihovem delu na področju odkrivanja talentov, kompetenc ter raziskovanju izobraževalne ter karierne poti šolajoče mladine. Želimo, da z našo pomočjo obogatite in nadgradite vaš obstoječ portfolio pripomočkov in tehnik svetovanja. Nekaj strokovnih materialov (priročnikov) je spodaj dostopnih:

Obvestilo za strokovne delavce šol

Na spletnem portalu e-VKO (www.e-vko.si), ki ga je ZRSZ razvil v okviru projekta »Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO)« (www.vkotocka.si), tekom celega leta 2021 poteka obsežnejša prilagoditev za omogočanje čim bolj učinkovitega svetovalnega dela v posebnih epidemioloških razmerah.

Nedavno je bila izvedena prva skupina izboljšav spletnega portala e-VKO:

  • optimiziran je postopek dodeljevanja kariernih vprašalnikov, je povsem digitaliziran in ima novo funkcionalnost, s pomočjo katere lahko svetovalni delavec enostavno pošilja povabila k reševanju vprašalnikov posamezniku ali skupini oseb na njihove e-naslove direktno iz administrativnega dela aplikacije;
  • dodana je možnost razvrščanja testirancev po skupinah, s čemer lahko svetovalni delavec preko skupne akcije vsem naenkrat pošlje povabitvena sporočila na njihove elektronske naslove;
  • dijaki lahko zgolj s klikom na prejeto povezavo hitro in preprosto dostopajo neposredno do e-vprašalnikov, saj so šifre ter elektronski naslovi že predizpolnjeni in jih več ni potrebno ročno vnašati, po zaključku reševanja pa na ta naslov prejmejo poročilo o rezultatih vprašalnika;
  • svetovalec v administrativnem delu portala na še bolj enostaven način pregleduje in upravlja s podatki o skupinah ali o posameznih testirancih, uvaža sezname oseb, ki jim želi dodeliti dostope, jih izpisuje v pdf dokument in spremlja stanje ter rezultate izpolnjenih vprašalnikov. Še vedno pa sta mu za vsak posamezen rešeni vprašalnik na voljo dve različici poročila: različica za testiranca ter različica za strokovnjaka;
  • posodobljena uporabniška navodila za portal e-VKO so po novem vseskozi na voljo na portalu, kjer do njih dostopate s klikom na profilni gumb v zgornjem desnem kotu;
  • spremenjene so nekatere določbe splošnih pogojev poslovanja in varstva osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj in težav ali želje po prekinitvi vašega dostopa do portala se lahko obrnete na vko@ess.gov.si.