Eden izmed ciljev Kariernega centra za mlade je tudi ustvarjanje, soustvarjanje in posredovanje materialov, ki koristijo strokovnjakom pri njihovem delu na področju odkrivanja talentov, kompetenc ter raziskovanju izobraževalne ter karierne poti šolajoče mladine. Želimo, da z našo pomočjo obogatite in nadgradite vaš obstoječ portfolio pripomočkov in tehnik svetovanja. Nekaj strokovnih materialov (priročnikov) je spodaj dostopnih: