Priročnik Poti do boljše karierne orientacije na sekundarni stopnji izobraževanja je namenjen vodstvenim delavcem na področju izobraževanja in svetovalcem karierne orientacije.
Vsebuje praktične nasvete za izboljšanje kakovosti rezultatov in storitev karierne orientacije na sekundarni stopnji izobraževanja (starost učencev od 11–16 let), s poudarkom na izobraževanju za razvoj kariere.

Priročnik vsebuje okvire, orodja in vire, ki so namenjeni zagotavljanju učinkovitejše podpore vsem učencem, še posebej pa tistim, ki so iz različnih razlogov izgubili interes za formalno učenje ali pa so na tem, da ga izgubijo. Karierna orientacija je eden izmed načinov, da pri takih učencih ponovno spodbudimo njihovo motivacijo, vendar le s kakovostnimi storitvami, oblikovanimi glede na namen.

Priročnik je strukturiran tako, da spodbuja kritično refleksijo, obenem pa vsebuje tudi orodja in vire, s pomočjo katerih je mogoče razumevanje boljše kakovosti izobraževanja za razvoj kariere in karierne orientacije preliti v prakso.
Priročnik je nastal kot eden izmed rezultatov Erasmus+ projekta MYFUTURE.