Kaj je vajeništvo?
Vajeništvo je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se minimalno 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Mladim vajeništvo omogoča:

  • boljšo usposobljenost glede na potrebe gospodarstva;
  • lažji prehod iz izobraževanja v delo;
  • zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih

VAJA DELA MOJSTRA Vajen’c bo mojster, mojster bo kralj:

Kako postati vajenec?

Več informacij na www.gzs.si vajenistvo in www.ozs.si

Šola in program mladim omogoča prilagojeno izobraževanje v šoli, usposabljanje v podjetju in ob tem so mladi tudi nagrajeni (dobijo vajeniško nagrado). Ob zaključku se pridobi spričevalo, ki je poponoma enakovredno spričevalu po šolsko izvedenem izobraževalnem programu. Po končanem izobraževanju imajo mladi tudi možnost hitrejše zaposlitve ali nadaljevati izobraževanje (v PTI oziroma t.i. 3+2 programih), saj vajeniška pogodba ni obvezujoča za zaposlitev. Istočasno se lahko sklene tudi štipendijska pogodba. Poleg nagrade lahko vajenci prejmejo tudi štipendijo. Nagrada in štipendija ne vplivata na druge socialne transfere!