Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost. (Franklin D. Roosevelt)

V Kariernem centru za mlade – VšečKAM in GREM nudimo podporne aktivnosti, informacije in znanja, ki vam bodo v pomoč, da boste lahko otroku nudili podporo pri načrtovanju njegove izobraževalne in poklicne poti.

Poklicna orientacija obsega celovite aktivnosti, saj se poklicni razvoj začne že v najzgodnejši fazi tj. fantazijskem obdobju (od 4 do 10 let), kjer se potrebe posameznika določajo na osnovi poklicnih fantazij. Od 11 do 14 let se že identificira poklicni interes, kaj je mladim všeč in kaj ne. Pri tem povezujejo svoje spretnosti s poklici, in razvija se njihova poklicna samopodoba ter zanimanje za delo. Od srednjih najstniških let do zgodnjih dvajsetih pa poteka obdobje raziskovanja. Tukaj mladi s preizkušanjem različnih vlog odraslih in s preizkušanjem poklicnih interesov v šoli, prostem času in med občasnimi deli in zaposlitvami že določijo svoje prevladujoče področje dela. Na osnovi specifičnih potreb po srednješolskem izobraževanju sledi njihovo odločanje za študij ali zaposlitev.

Odločitev o izbiri nadaljnje izobraževalne poti in izbire kariere oz. poklica pomeni veliko prelomnico v mladostnikovem življenju.

Pomembno vprašanje je, koliko naj bomo starši in skrbniki vključeni v ta postopek odločanja? Bi morali prevzeti glavno vlogo? Kateri je najboljši nasvet, ki ga lahko ponudimo? Kako mu lahko pomagamo?

Najpomembnejše je, da otroku ali mladostniku ves čas stojimo ob strani, upoštevajoč nekaj preprostih pravil: