»Ohranjati moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni, in to uresničevati za vsako ceno.« (Marie Curie)

V družbi in na trgu dela so po raziskavah uspešni tisti, ki odločitev sprejmejo na podlagi svojih interesov, sposobnosti in spretnosti, veščin, talentov in osebnostnih značilnosti. To pomeni, da ni dovolj, da mladi poznajo poklice ter spremljajo trg dela, temveč je izjemno pomembno, da dobro poznajo samega sebe.

Starši otroke dobro poznate, saj vse od rojstva pozorno spremljate vsak njihov korak in razvoj. Ko opazujete, kako preživljajo svoj dan, lahko vidite njihova zanimanja, sposobnosti in potrebe. Naloga staršev v procesu odločanja je, da otrokom širite obzorja, jim nastavite »ogledalo« oz. podate realne informacije o njihovih lastnostih, spretnostih, močnih in šibkih področjih, jih spodbujate k samo raziskovanju ter se z njimi pogovarjate o vseh možnostih, ki jih imajo na razpolago.

Iskanje informacij ni naloga vas, staršev, temveč mora biti to prva naloga otroka, saj gre za njegovo odločitev. Otroka spodbujajte, da čim prej, še posebej pa v obdobju pred vpisom, več časa uporabi tudi za poglobljeno raziskovanje in pridobivanje informacij o šolskih, študijskih programih in smereh, poklicih in trgu dela. Mladi pri odločanju potrebujejo čim več informacij o poklicih: kaj delavec običajno dela, katere delovne pripomočke uporablja, specifične zahteve poklica ali področja dela, morebitne nevarnosti, prednosti in slabosti, veščine in izobrazbene pogoje, potrebne za opravljanje poklica, možnosti na trgu dela ipd. 

 

Z otrokom lahko s pomočjo pripomočka Kam in kako spoznavate poklice, ki jih še ne pozna:

Kam in kako bo otroku ponudil informacije, predvsem katera izobraževanja in usposabljanja izbrati, da doseže svoj karierni cilj. Na podlagi otrokovih interesov mu Kam in kako pomaga izbrati primeren poklic. Prav tako lahko preveri, kateri izobraževalni programi so pogoj za opravljanje želenega poklica. V primeru interesa registracije na Kam in Kako se obrnite na enote KCM, ki vam bodo pri tem z veseljem pomagali.