Karierna orientacija mladih obsega poklicno, izobraževalno in osebno usmerjanje, s katero se ukvarjate tudi strokovni delavci na osnovnih in srednjih šolah. S poklicno orientacijo mladim nudite spoznavanje lastnih sposobnosti in talentov, vplivate na razvoj poklicne samopodobe, razvoj osebnostnih značilnosti in interesov, na osnovi katerih mladi spoznavajo in raziskujejo možnosti za izobraževanje oz. zaposlovanje ter se posledično odločajo kako in kje nadaljevati svojo izobraževalno in karierno pot.