Še enkrat se vam moram zahvaliti za testiranje sposobnosti eMFBT. Ta predstavitev rezultatov, prilagojena za najstnike, je res čudovita. Res jo je hčerka z zanimanjem prebrala in na koncu odšla s prijetnim občutkom o sebi. Zelo zadovoljna. Se priporočam kmalu, ko bomo imeli naslednjega 9-ošolca.

Mama devetošolke – udeleženke individualnega kariernega svetovanja

Strokovni delavci Kariernega centra za mlade – VšečKAM in GREM, so za naše učence izvedli delavnico »Ustvarjam si kariero« in individualno karierno svetovanje. Učencem je delavnica bila všeč, saj so na sproščen način spoznavali svoje kompetence in jih preizkušali tudi v praksi. Želela bi pohvaliti fleksibilnost strokovnih delavcev pri načrtovanju obeh aktivnosti ter še posebej individualni pristop pri kariernem svetovanju, saj se je svetovalka poglobila v svetovanje vsakemu posamezniku in si vzela zanj tudi čas. Tovrstnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.

Silvestra Gomboc, Osnovna šola Cankova

Interaktivni dogodek »Naj gre vse v PI… ali kako sem si zapomnil vseh 3141 številk« je bil za učence OŠ Korena atraktivno in poučno doživetje, kljub spletni izvedbi. Igralec Nik Škrlec je v online dogodek vpletel zanimive predstavitve spominskih tehnik in predstavil sodobne poklice, s katerimi se tudi sam ukvarja. Sledile so delavnice, v sklopu katerih so učenci poglobljeno razmišljali o svojih sposobnostih in poklicnih željah.
Starši devetošolcev so prisluhnili predavanju Predstavitev orodij za pomoč otrokom pri odločanju za šolo in poklic. Med starši je bilo predavanje sprejeto odlično, saj je bilo strokovno izvedeno in polno uporabnih nasvetov ter smernic.
Upam, da se bo projekt izvajal tudi v prihodnje, saj je izredno dobro zasnovan, organiziran, izveden in je odlična dopolnitev kariernim vsebinam.

Jasmina Križan-Murko, Oš Korena

Delavnico Escape room zelo priporočam. Je interaktivna, domišljeno načrtovana in skrbno pripravljena ter strokovno izvedena. Učencem nudi priložnost razmišljanja o različnih poklicih, sposobnostih in kariernih ciljih. Prav tako jim nudi možnost sodelovanja v skupini. Izvajalka Urška je zelo prijazna, topla oseba, pripravljena pomagati in prisluhniti. Delavnico smo izvedli na daljavo in se je to izkazalo za dobro in zanimivo potezo, čeprav me je na začetku malo skrbelo. Toplo priporočam.

Marija Baškarad, OŠ Duplek

Petošolci smo deževen in turoben jesenski dan preživeli nekoliko drugače. V okviru Kariernega centra za mlade nam je ga. Maja Rupnik z Ljudske univerze Kočevje vsak dan v en razred pripeljala Luko in Natašo, ki sta s seboj prinesla ogromne škatle lego kock. Z njima smo se družili tri ure, ki so kar prehitro minile. Bilo je zanimivo in zabavno. Igranje z lego kockami razvija finomotoriko in vzpodbuja domišljijo ter kreativnost, izvajalca pa sta pokazala, kako jih lahko vključimo tudi v učnovzgojni proces. Izbrane vsebine so bile zelo primerne starostni stopnji otrok, prav tako pristop in metode dela obeh izvajalcev. Učenci so svoje izdelke opisovali ter razložili, zakaj so izbrali določeno obliko, figuro ali poklic. Pri skupinskem delu so se učili sodelovanja in poslušanja.

Alenka Vilicer, OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Gledališko predstavo gledališča Fru Fru, “Majhno težavo imam”, so si na OŠ Ljubo Šercer ogledali učenci 1.,2. in 3. razreda z nižjim izobrazbenim standardom ter učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja, starosti od 7- 12 let. Učencem in učiteljem je bila predstava všeč. Všeč jim je bilo, ker je bila scena precej preprosta in ni bilo veliko motečih dražljajev. Tudi dolžina predstave je bila primerna. Knjigo smo si prej prebrali, saj so tako učenci lažje sledili in vedeli o čem se gre. Učiteljem je bil všeč tudi poslan material za delo, veliko raznolikih idej. Delavnice smo malo prilagodili glede na sposobnosti učencev in jih izpeljali.

Sandra Rusec Belaj, OŠ Ljubo Šercer Kočevje

Učenci 9. razredov, prav tako jaz, smo bili zelo zadovoljni z delavnico »Talent center mladih«, ko smo raziskovali svoje talente. Bili so motivirani za iskanje skupne rešitve. Želela bi, da bi ohranili takšen dan tudi za prihodnje generacije. Delo na daljavo je potekalo dobro. Z učenci bom takoj, ko pridobim uro nadomeščanja, obiskala vašo spletno stran. Ponuja številne točke, ko o sebi mladostnik razmisli in išče nove poti v raziskovanju poklicne kariere. Ste zelo ustvarjalni.

Nada Druškovič, Osnovna Šola Kajetana Koviča Poljčane

Z izvedbo delavnice »Talent center mladih« za učence 9. razreda smo bili zelo zadovoljni, naša pričakovanja so bila izpolnjena. Deloma sem bila prisotna na aktivnosti in pohvalila bi vsebino in način dela, saj je bil prilagojen mladim, da jih je pritegnilo (escape room, kvizi…). Rada bi pohvalila vašo idejo, dejavnost, inovativnost… Pridobljene informacije bom vsekakor uporabila pri svojem delu. Želela bi, da tudi v prihodnjem šolskem letu (jeseni) sodelujemo in izvedemo kakšno aktivnost za devetošolce – upam da takrat “v živo”. Kombinacija sodelovanja šole z vami se mi zdi zelo koristna in dobrodošla.

Ingrid F. Škarabot, OŠ Bakovci

Učiteljice so povedale, da je bilo na delavnici »Ustvarjam si kariero« za učence 7. razreda in delavnici »Talent center mladih« za učence 8. in 9. razreda zelo zanimivo. Učenci so bili aktivni in so z zanimanjem sodelovali. Dejavnosti so bile res dobre, konkretne in uporabne.

Mateja Leskovar Polanič, OŠ Stročja vas

Učenci in učitelji so bili nad aktivnostmi zelo navdušeni. Pričakovanja so bila izpolnjena; pravzaprav smo dobili še več, kot smo pričakovali. Vsebine so bile privlačne za vse učence, zelo všeč jim je bilo tudi delo po skupinah v ZOOM sobicah. Gradiva bodo v bodoče v veliko pomoč pri nadaljnjem delu z mladimi. Na temo karierne orientacije je sicer vsako leto veliko ponudb, a so nas vaš način dela, pristop in vsebine zelo navdušile, zato upamo na nadaljnje sodelovanje. Želeli bi, da se take delavnice izvedejo na naši šoli vsako leto.

Karierna orientacija je na tak način predstavljena učencem zelo sistematično, raznolike aktivnosti pa jim iz različnih zornih kotov osvetlijo to tematiko in jih napeljejo k razmišljanju o njihovi nadaljnji poklicni poti.

Aleksandra Borovnik, OŠ Draga Kobala

Na kratko rečeno, vse kar delate je vredno pohvale. Je zelo uporabno in je nam šolnikom v veliko pomoč.

Marija Bednjanič, OŠ Starše

Aktivnosti do bile zanimive in interaktivne. Hvala vam za izvedene delavnice, bile so poučne, učenci so spoznali kar nekaj zanimivih poklicev. Sodelovali so v Escape roomih, ki so bile zanje zelo dober in zanimiv izziv.

Marija Mitrović, OŠ Franceta Prešerna Maribor

V kolikor že imate kakšne načrte za naslednje šolsko leto nam prosim sporočite, saj bi se z veseljem prijavili v vaše programe in jih vključili v načrt letni delovni načrt za naslednje šolsko leto. Vsebine so aktualizirane, predstave pa zanimive, malo drugačne in popestrijo učno vsebino.

Vesna Jelen Godunc, OŠ Miklavž na Dravskem polju