ŠTIPENDIJE

Tekom šolanja na različnih ravnega lahko pridobiš  štipendijo, ki ti bo pomagala pokriti stroške, nastale v času šolanja in olajšala tvojo odločitev glede izbire šolanja.

Na voljo je več vrst štipendij:

Višina posameznih štipendij, pogoji za pridobitev in nadaljnje prejemanje so različni. Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primeru kadrovske in štipendije za deficitarne poklice, ki so združljive z Državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali Štipendijami Ad futura. Pri tem je posebnost, da se kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice ne moreta dodeliti istočasno, prav tako Zoisova in državna štipendija. 

Več informacij o štipendijah najdeš na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na povezavi>>>> 

Na https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica si v prenovljeni aplikaciji sklada “Izmenjevalnica” podjetja vpišejo kadrovske štipendije oziroma kakšne kadre želijo štipendirati, dijake in študente pa vabimo, da si poiščejo kadrovskega štipenditorja.

Če potrebuješ pomoč pri raziskovanju štipendij, se lahko obrneš na naše svetovalce (Maribor, Velenje, Novo mesto, Kočevje) in si zagotoviš termin individualnega svetovanja.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Informacije o vpisu v srednje šole za leto 2022/23

Informacije o vpisu v visoke šole, fakultete in univerze za leto 2022/23

Ponudba srednješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programov je široka in raznolika. Da se bodo mladi lažje odločili, morajo biti v celoti seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo na izbiro.

Naloga staršev je, da spodbudite otroke v raziskovanje šol in fakultet. Preverijo naj vsebine izobraževalnih programov ter vpisne pogoje, kvaliteto in način izobraževanj, možnosti prehoda med izobraževanji, dodatne aktivnosti, ki jih ponujajo šole in fakultete, možnosti mednarodnih izmenjav, sodelovanja v raziskovalnih projektih, načinih povezovanja šol ali fakultet z gospodarstvom ipd.

Na ta način bodo mladi dobili vpogled, kako poteka »življenje« na posamezni šoli ter širšo sliko o izobraževalnih možnostih. Hkrati lahko naletijo tudi na izobraževalni program, ki ga do zdaj še niso poznali ali o njem niso razmišljali, ker se jim ni zdel dovolj zanimiv.