Dandanes se v svetu srečujemo s številnimi družbenimi problemi, kot so pandemija, onesnaževanje okolja, revščina, neenakosti, osamljenosti starostnikov… Ali je lahko iskanje odgovorov na družbene probleme tudi karierna pot?