Naj vas ne skrbi, da vas otroci ne poslušajo, ampak to, da vas ves čas opazujejo. (Robert Fulghum)

Svoje prve izkušnje o poklicih mladi dobijo skozi delo in poklice svojih staršev. Otrok spremlja vsako vašo potezo in sprejema vse, kar se vam dogaja, ponotranja vašo miselnost in sledi vašemu zgledu.

Na področju poklica oziroma vašega dela vidi vaš odnos do učenja in dela, kaj pomeni zadovoljstvo s poklicem, navdih, izpopolnjenost, vrednote povezane z delom, pogum za spremembe itd. Na drugi strani spoznava tudi zdolgočasenost, pomanjkanje motivacije in volje, nezadovoljstvo in vse, kar prinašate domov. Že zelo zgodaj spozna prednosti in slabosti določenih poklicev, kar lahko vpliva na njegove karierne odločitve.