Z namenom, da mladim, njihovim staršem in strokovnim delavcem na šolah še bolje predstavimo poklice, ki so v regijah znotraj enot Kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM« perspektivni in s strani delodajalcev zaželeni, smo v letu 2020 izdelali analize ugotavljanja potreb po kadrih na območju Vzhodne Slovenije.

Rezultati, ki so grafično upodobljeni v infogramu, ponujajo informacije o kadrovskih potrebah podjetij na območju vzhodne kohezijske regije, in sicer o perspektivnih poklicih, ključnih področjih krepitve kompetenc mladih, najpogostejših načinih iskanja kadra, pomembnosti izobraževanj ter o sodelovanju podjetij v aktivnostih karierne orientacije mladih. 

Kliknite TUKAJ 🙂 ali na slikico, da se vam prikaže infografika v celotni velikosti.

Perspektivni poklici so tudi aktualni poklici, ki jih trg dela potrebuje že danes. A jih poznamo?

S pomočjo Poklicnega barometra po območnih službah ZRSZ na območju Slovenije se napovedujejo predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za vsako leto. Ocena vključuje 177 poklicev. Ocena je, da bodo v letu 2021 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev še vedno presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra primanjkovalo. Napovedi za 2021 po območnih služba ZRSZ na območju KRVS so sledeče:

Za zaposljivost, v bodisi trenutno najbolj iskanih poklicih s strani delodajalcev, bodisi v najbolj iskanih poklicih v bližnji prihodnosti, bo pomembno, da mladi razvijate radovednost, se ukvarjate z različnimi stvarmi, se preizkušate in raziskujete možnosti, in ste pri tem vztrajni, pogumni in kreativni ter razvijate domišljijo in realizirate svoje ideje.