Mladim med 6. in 19. letom nudimo možnost individualnega informiranja, poklicnega testiranja, kariernega svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno podporo pri kariernem odločanju in izbiri šolanja. Izvajamo učne delavnice v šolah s spoznavanjem poklicev, kjer mladi izboljšajo poznavanje samega sebe, svojih veščin vodenja kariere in poznavanje trga dela ter trendov zaposlovanja. Z uporabo najnovejših orodij (VR tehnologije) jim organiziramo tudi spoznavanje deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti, in sicer na drugačen atraktiven način za mlade.

Za starše izvajamo strokovna predavanja in podporne aktivnosti za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok, za strokovne delavce šol pa izobraževalne strokovne posvete/dogodke.