Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, vodilni partner

Smo nepridobitna ustanova, ki izvajamo različne nacionalne in mednarodne projekte ter programe s katerimi vplivamo na aktivno politiko zaposlovanja na slovenskem trgu dela. Skupaj s socialnimi partnerji pospešujemo kreiranje delovnih mest, saj so naše aktivnosti usmerjene na področje podpore šolajoči mladini, brezposelnim osebam in podjetjem v procesih kadrovskih prenov ter razvoja človeških virov z izobraževanjem/usposabljanjem posameznikov. Z namenom razvoja znanj in dviga kompetenc prebivalstva, zagotavljamo različne oblike podpore na trgu dela, in sicer od kariernega svetovanja pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanja, mentorstva, vseživljenjskega učenja s poudarkom na izvajanju različnih aktualnih neformalnih programov izobraževanja.

Spoznate nas lahko tudi v videopredstavitvi.

Enota Maribor (Fundacija PRIZMA) pokriva Podravsko in Pomursko regijo.

Člani ekipe
Strokovne sodelavke:
– Karmen Vaupotič,
– Urška Pavlič,
– Mateja Karničnik,
– Natalija Žunko

Podporno osebje:
– Andreja Berčič

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, partner

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, invalide, ranljive zaposlene, brezposelne osebe, mlade, …) in sicer z razvijanjem socialnih programov, informiranjem o različnih možnostih in priložnostih povezanih z osebnim in kariernim razvojem, razvijanjem in izvajanjem izobraževalnih programov in projektov, spodbujanjem vseživljenjskega učenja, zagotavljanjem podpore pri osebnem razvoju, razvoju kariere in iskanju zaposlitve, osveščanjem o človekovih pravicah in skrbi za zdravje…

Spoznate nas lahko tudi v videopredstavitvi.

Društvo Novus pokriva Koroško, Savinjsko in Zasavsko regijo.

Člani ekipe
Strokovne sodelavke:
– Selma Filipančič Jenko,
– Snježana Lekić,
– Helena Felicijan

Podjetniški inkubator Kočevje, partner

Podjetniški inkubator Kočevje je javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti. Ukvarja se z aktivnostmi na področju pomoči mladim za spoznavanje podjetništva in sodobne tehnologije, ponuja prototipni center in izobraževanja na področju programiranja in 3D modeliranja, nudi podporo pri zagonu in razvoju podjetij… Prav tako je Podjetniški inkubator Kočevje aktiven tudi na področju podpore dolgotrajno brezposelnih, ki jih opremijo z novim znanjem in spodbudijo k aktivnemu pristopu reševanja problemov ob vzpostavitvi skupinske dinamike in ustvarjanja delovno-učnih projektov.

Spoznate nas lahko tudi v videopredstavitvi.

Podjetniški inkubator Kočevje pokriva del Jugovzhodne Slovenske regije + Primorsko-notranjsko regijo.

Člani ekipe
Strokovni sodelavci:
– Marko Stijepič,
– Maja Rupnik

Podporno osebje:
– Irena Dukič

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, partner

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih. V programe vključuje različne ciljne skupine, prednost pa daje ranljivim skupinam in ljudem z manj priložnostmi. Velik del ponudbe je sofinanciran iz sredstev občinskega, državnega in evropskega proračuna, zato je (skoraj) brezplačen in dostopen vsem. RIC Novo mesto nudi podporo na področju projektnega učenja mlajših odraslih, študijskih krožkov, usposabljanja za življenjsko uspešnost, pridobivanju jezikovnih kompetenc, v obliki izobraževalnih programov za podjetja, na področju računalništva in drugo.

Spoznate nas lahko tudi v videopredstavitvi.

Ric Novo mesto pokriva Posavsko regijo in del regije Jugovzhodne Slovenije.

Člani ekipe
Strokovni sodelavci:
– Gregor Sepaher,
– Tea Sulič,
– Tina Strnad

Podporno osebje:
– Tjaža Luznar