Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) izvajamo projekt Karierni center za mlade (KCM) – VšečKAM in GREM.

Z njim mladim omogočamo proaktivno nadaljnjo načrtovanje izobraževalne in poklicne poti. Izvajamo različne aktivnosti karierne orientacije za osnovnošolce in srednješolce, njihove starše in skrbnike ter strokovne delavce. Zagotavljamo storitve s področja karierne orientacije glede na spreminjajoče se trende zaposlovanja in potrebe trga dela.