Trg dela je danes drugačen kot je bil včasih, ko je bil razvoj kariere bolj stabilen, zato je pri načrtovanju izobraževalne in karierne poti ključno zavedanje pomembnosti vseživljenjskega učenja in, da se sprejemajo poklicne odločitve samostojno na osnovi sprememb v svetu dela.Glede na prihajajoče globalne spremembe in napovedi futuristov se bo trg dela še hitreje spreminjal. Poklicev, ki jih poznamo, ne bo več. Nekateri od poklicev bodo posledica silovitega tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb družbe.

Napovedi so, da bodo mladi, ki sedaj načrtujejo svojo karierno pot tekom svoje delovne poklicne poti zamenjali do 10 poklicev. Kadrovski strokovnjaki so prišli do spoznanja, da se spremembe odvijajo tudi na področju pojmovanja samih poklicev in definiranja zanj potrebnih znanj, spretnosti, veščin in kompetenc. Slednje vodi v t. i. nove poklice in specifične potrebe na trgu dela, kjer je poudarek na tem, kaj posameznik zna in kako opravlja svoje delo.

Glede na izzive trga dela je ključno, da ste mladi na svoji izobraževalni in karierni poti pozorni kaj svet dela potrebuje in kakšna so pričakovanja delodajalcev.

Sodobni trendi na področju zaposlovanja nakazujejo, da delodajalce v enaki meri ali celo bolj kot formalna izobrazba zanimajo vedenjske lastnosti in izkušnje posameznika na določenem področju. Zato sploh ni nujno, da boste sanjsko službo opravljali v okviru pridobljene izobrazbe, ampak se lahko odločite za poklic, ki glede na sodobne smernice ponuja večje perspektive in/ali varnejšo prihodnost.