Kot starši otroka s posebnimi potrebami se pri nudenju podpore pri kariernem odločanju soočate z izzivi, ki potrebujejo veliko pozornosti in premisleka. V osnovni šoli so vaši otroci s pomočjo prilagoditev zmogli slediti zahtevam izobraževanja, ko pa pride do trenutka odločanja kam naprej, se lahko pojavijo različni dvomi in vprašanja. Številni se sprašujete, kje naj otrok nadaljuje šolanje, kakšen poklic naj izbere in ali je dovolj samostojen, da je odhod na delovno mesto za njega dobra izbira.

Kako pomagati določiti bodoči poklic najstnika, katerega potrebe so malo drugačne od tistih, ki jih imajo njegovi vrstniki? Pomembno je, da starši otroka s posebnimi potrebami spodbujate in prepoznate njihove individualne značilnosti kot danost in izziv.

Otroci se lahko vključijo v programe nadaljnjega izobraževanja, kjer lahko s prilagoditvami šolanja premagajo razne težave (fizične, senzorne, intelektualne ovire, pa tudi težave na področju vedenja in čustvovanja). Obstaja nabor različnih poklicev, ki jih lahko obvladajo otroci s posebnimi potrebami.

Nasvet: Posvetujte se s šolsko svetovalno delavko, strokovnjakom za poklicno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali kontaktirajte kariernega svetovalca v Kariernem centru za mlade »VšečKAM in GREM«.

Pogovorite se tudi s starši, ki so svojega otroka že usmerili v nadaljnje izobraževanje ali delo in so si na ta način pridobili izkušnje, ki vam lahko koristijo.

Koristne informacije:

Nudenje strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela. Več na >>>>> 


Nudenje strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami: z motnjo v duševnem razvoju, gluhim in naglušnim, mladim z govorno jezikovno ter avtistično motnjo pri prilagajanju na izobraževalno, delovno in družbeno okolje. Več na >>>>>