Dijaki in študentje lahko opravljajo obvezno prakso iz naslova:

  • prejetih kadrovskih štipendij in
  • učnega programa, ki se navezuje na obvezno praktično delo.

Praktično usposabljane z delom (PUD) oz. obvezno delovno prakso dijakov koordinira šola oziroma organizatorji praktičnega izobraževanja, ki so zaposleni na šoli. PUD je pomemben sestavni del vsakega izobraževalnega programa v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj se šele z usvojenimi veščinami in spretnostmi oblikuje poklicna usposobljenost mladih.

Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobivajo v realnem delovnem okolju, ima PUD za dijake pomembno vlogo pri:
– socializaciji v delovnem okolju,
– spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa,
– prevzemanju skupne odgovornosti za kakovost opravljenega dela.

Osebni stik podjetja z dijakom je pomembnejši kot kakršno koli zagotovilo šole. Dijak in njegovi starši naj izberejo delodajalca, ki lahko sprejme dijaka na praktično izobraževanje v obojestransko korist in zadovoljstvo. Nekaterim veliko pomeni bližina delodajalca, drugim poznanstvo, tretji zaupajo uspešnim organizacijam in njihovemu ugledu ali pa jim je pomembno vse omenjeno. Želimo, da bi se o tem, kje bo dijak pridobival te pomembne izkušnje, odločali sami.

Zato želimo, da si dijaki skušajo sami poiskati mesta za praktično izobraževanje v podjetjih (usposabljanje z delom) v svojem domačem kraju in zaprosijo ta podjetja.

DIJAŠKA-PRAKSA