Priročnik Svetovanje za mobilnost je namenjen kariernim in ostalim svetovalcem, ki se pri svojem delu srečujejo s strankami, ki razmišljajo o mobilnosti za izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev v drugih evropskih državah.

Mobilnost opredeljujemo kot krajše ali daljše obdobje izobraževanja, delovne prakse, jezikovnega tečaja, dela ali prostovoljstva v drugi državi. Priročnik omogoča refleksijo pri vsakdanjem delu in predstavlja tudi nekatere pripomočke, ki jih svetovalci lahko uporabljajo v različnih evropskih državah v kontekstu vseživljenjske karierne orientacije.

Priročnik, ki je bil objavljen pred epidemijo koronavirusa (SARS-CoV-2), so pripravili člani Euroguidance delovne skupine MTG 1 iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Luksemburga, Latvije, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije in Španije. Slovenski prevod in priredba priročnika je nastala v okviru Euroguidance Slovenija na Zavodu RS za zaposlovanje. Priročnik sofinancirata Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ in Zavod RS za zaposlovanje, ki je nacionalni center Euroguidance v Sloveniji že 20 let.