Priročnik je namenjen vsem, ki si želijo izvajati Karierni zaganjalnik ali kakršenkoli drug program, ki nudi mladim podporo na njihovi karierni poti.

Priročnik vsebuje opredelitev vsebinskih sklopov znotraj Kariernega zaganjalnika; karierna orientacija, asertivnost in aktivno državljanstvo. V vsakem sklopu so zapisani tudi načrti aktivnosti, ki so jih izvajali v Kariernem zaganjalniku, ki jih je smiselno prilagoditi glede na okolje in specifične lastnosti in potrebe udeležencev

Publikacija je nastala v okviru projekta Marš na(d) trg dela, izbranega na javnem razpisu Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018.