Poklicne kartice so igralne karte, s katerimi igralci na zabaven način spoznavajo različne poklice. Igralni paket obsega 60 kart z različnimi poklici ter navodili za igro. Karte so bile ustvarjene z namenom, da na bolj aktiven in zanimiv način spodbudimo mlade, da začnejo razmišljati o svoji poklicni poti.

Namenjene so staršem in svetovalcem pri delu z osnovnošolskimi in srednješolskimi otroki.
Poklicne kartice A4: >>>>>
Karierni dan s poklicnimi karticami: >>>>>