POKLICNA ZRELOST – spletno orodje v podporo razvoju poklicne zrelosti mladih

Interaktivno spletno orodje Poklicna zrelost je namenjeno svetovalcem in strokovnim delavcem v procesu karierne orientacije, ki mladim pomagajo pri odločanju o nadaljnji izobraževalni poti, posebej pri odločitvah za vajeništvo ali vstopu na trg dela in vsem drugim mladim, ki se na poti do poklica in zaposlitve soočajo z različnimi izzivi.

Pripomoček podpira prepoznavanje osnovnih kompetenc mladih in spodbuja k razmisleku in pristopom do želenih življenjskih sprememb na poti do večje poklicne zrelosti oz. zmožnosti obvladovanja nalog poklicnega ali kariernega razvoja, s katerimi se sooča posameznik. Mladi z visoko stopnjo poklicne zrelosti so realni glede svoje izbire in smiselno pristopijo k preučevanju različnih izobraževalnih in poklicnih možnosti ter sprejemanju pomembnih odločitev glede poklica, ki ustrezajo njihovim osebnim sposobnostim in poklicnim interesom.

Orodje je nastalo v okviru projekta Youth in transition, v prevodu Mladi na prehodu (Erasmus+, 2018-2021) v sodelovanju partnerjev iz Danske, Nemčije, Islandije in Slovenije. Spletna stran projekta: https://youth-it.cool/.