Priročnik za svetovalce »International methods handbook for vocational orientation in group settings« v angleškem jeziku, je namenjen vsem, ki želijo skupinsko karierno svetovati ali razvijati veščine vodenja kariere. V priročniku najdete zbrane metode, ki jih uporabljajo v EU državah na področju poklicne orientacije. Naloge so primerne za dijake in študente ob zaključku šolanja ali odrasle ob spremembi kariere.