Delovni zvezek, ki omogoča uporabniku razmišljanje o lastnih osebnostnih lastnostih, interesih, vrednotah, kompetencah in motivaciji je namenjen učencem, dijakom, študentom in odraslim med različnimi prehodi (v višjo stopnjo izobraževanja, iz šole v svet dela, med zaposlenimi).