Štiri stili odločanja:

  • izogibanje odločanju,
  • samozavestno odločanje,
  • panično odločanje in
  • impulzivno odločanje.

Vprašalnik je namenjen srednješolcem pri spoznavanju prevladujočih stilov odločanja.

Vprašalnik stilov odločanja – priročnik za svetovalce: >>>>> 
Vprašalnik stilov odločanja: >>>>>