Večina ljudi meni, da je karierna pot videti tako:

 

V resnici pa je v današnjem turbulentnem času karierna pot osebe videti tako:

Karierno načrtovanje ni enkratna odločitev, je nenehno ciklično dogajanje. Tvoja karierna pot se bo neprestano spreminjala. Imel boš veliko vlog – dijak, zaposlen, študent, teta/stric, starš, prijatelj, sodelavec, podjetnik itd. Te bodo del tvojega osebnega in poklicnega razvoja ter se bodo spreminjale.