Ponudba srednješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programov je široka in raznolika. Da se bodo mladi lažje odločili, morajo biti v celoti seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo na izbiro.

Naloga staršev je, da spodbudite otroke v raziskovanje šol in fakultet. Preverijo naj vsebine izobraževalnih programov ter vpisne pogoje, kvaliteto in način izobraževanj, možnosti prehoda med izobraževanji, dodatne aktivnosti, ki jih ponujajo šole in fakultete, možnosti mednarodnih izmenjav, sodelovanja v raziskovalnih projektih, načinih povezovanja šol ali fakultet z gospodarstvom ipd.

Na ta način bodo mladi dobili vpogled, kako poteka »življenje« na posamezni šoli ter širšo sliko o izobraževalnih možnostih. Hkrati lahko naletijo tudi na izobraževalni program, ki ga do zdaj še niso poznali ali o njem niso razmišljali, ker se jim ni zdel dovolj zanimiv.